Tin tức - Sự kiện
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn: Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ VI – nhiệm kỳ bản lề để hoàn thành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn: Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ VI – nhiệm kỳ bản lề để hoàn thành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020Nhân kỷ niệm 21 năm thành lập KTNN (11/7/1994 – 11/7/2015), hướng tới Đại hội lần thứ VI Đảng bộ KTNN, trong không khí phấn khởi trước những thành tựu và đổi mới của ngành, Tạp chí NCKH Kiểm toán đã có cuộc phỏng vấn với TS Nguyễn Hữu Vạn, UV BCH TƯ Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Nghiên cứu và phát triển
‘Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng’ - bài học từ Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc
‘Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng’ - bài học từ Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc

(kiemtoannn.gov.vn) – Kiểm toán Quốc gia (KTQG) Trung quốc được đánh giá là cơ quan kiểm toán có thế mạnh về kiểm toán trách nhiệm kinh tế; Kiểm toán phát hiện nhằm phòng, chống tham nhũng. Trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, KTQG Trung Quốc đã tích lũy được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực này. Mới đây, trong một hội thảo đồng tổ chức giữa KTNN Việt Nam và KTQG Trung Quốc với chủ đề “Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng”, các chuyên gia của KTQG Trung Quốc đã chia sẻ những bài học, kinh nghiệm về kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của cơ quan KTNN trong phòng, chống tham nhũng.

Giới thiệu văn bản mới
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1580 - Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1240 - Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trọng cuộc kiểm toán tài chính
Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước.
Quyết định 828/QĐ-KTNN
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1800 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành