Tin tức - Sự kiện
Kiểm toán nhà nước đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế
Kiểm toán nhà nước đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khuôn khổ Đại hội INCOSAI lần thứ 22 diễn ra từ 05-12/12/2016, đoàn cán bộ cấp cao của KTNN do Tiến sỹ Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu đã tham gia một loạt các sự kiện và có các buổi hội đàm và tiếp xúc quan trọng nhằm đẩy mạnh và tăng cường hợp tác giữa KTNN Việt Nam và các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực và trên thế giới.
 
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.
Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới