Tin tức - Sự kiện
Thẩm định chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán cấp I và cấp II thuộc ngân sách Trung ương”
Thẩm định chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán cấp I và cấp II thuộc ngân sách Trung ương”
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 21/2/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của KTNN đã thẩm định chuyên đề “Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán cấp I và cấp II thuộc ngân sách Trung ương” do Ths. Nguyễn Mạnh Hà và Th.s Đoàn Chiến Thắng - KTNN chuyên ngành II chủ trì biên soạn. TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
 
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Giới thiệu văn bản mới
Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Quyết định 205/QĐ-TTg ngày 15/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng