Tin tức - Sự kiện
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Nghệ An
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ứng cử  đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Nghệ An
(kiemtoann.gov.vn) - Ngày 27/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh đã ký và ban hành Quyết định số 91/QĐ.UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu của trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Nghiên cứu và phát triển
Zimbabwe: Kiểm toán lối sống của quan chức và lãnh đạo DNNN
Trước tình trạng trốn thuế tràn lan tại Zimbabwe trong khi Chính phủ đang thiếu tiền mặt trầm trọng và cần huy động tiền, Tổng cục Thuế Zimbabwe (ZIMRA) vừa tiến hành một cuộc kiểm toán lối sống của các lãnh đạo DNNN có tài sản ròng lớn. Trên thực tế, kiểm toán lối sống là công cụ quan trọng trong việc xác định gian lận, trốn thuế. Loại hình kiểm toán này có vai trò đặc biệt ở một đất nước đã và đang bị nạn tham nhũng hoành hành đến kiệt quệ suốt nhiều năm qua như Zimbabwe.
 
Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
Quyết định Ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định Ban hành Đề cương, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định Ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực I
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV

PHIM TƯ LIỆU
Tổ quốc đã trao ta niềm tin
Để tình em ra khơi
Hành khúc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
Lời nhắn nhủ
Những con số cùng ta suy nghĩ
Nỗi nhớ Kiểm toán viên
Hành khúc Kiểm toán Nhà nước
Những sắc màu con số
Em gái kiểm toán lên vùng cao
Xem thêm