Tin tức - Sự kiện
Kiểm toán Nhà nước tọa đàm, tập huấn về kiểm toán ngân sách địa phương
Kiểm toán Nhà nước tọa đàm, tập huấn về kiểm toán ngân sách địa phương

(kiemtoannn.gov.vn) – Sáng 2/3/2013, tại trụ sở 2 Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 66 Trần Thái Tông, Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ của KTNN phối hợp với Vụ Tổng hợp, KTNN chuyên ngành III và KTNN khu vực I đã khai mạc lớp tọa đàm, tập huấn về ngân sách địa phương cho các công chức của KTNN.

Nghiên cứu và phát triển
Séc: Cơ quan Kiểm toán tối cao cảnh báo gánh nặng trợ cấp phát triển năng lượng tái tạo

Ngày 07/01, Cơ quan Kiểm toán tối cao của Cộng hòa Séc (SAO) đã công bố báo cáo trong đó cảnh báo rằng những sáng kiến về sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như sinh khối, gió, nước, khí sinh học và phóng xạ mặt trời sẽ tiếp tục là gánh nặng cho nền kinh tế quốc gia trong nhiều năm tới. SAO cho biết đến năm 2030, tổng ngân sách hỗ trợ cho chương trình phát triển năng lượng tái tạo sẽ vượt hơn 1 ngàn tỷ Cuaron. Trong giai đoạn 2011-2013, con số này đã đạt đỉnh là 157 tỷ Cuaron. Chính phủ Séc đã thông qua các khoản trợ cấp lớn cho các nhà máy năng lượng mặt trời và các đơn vị sản xuất năng lượng từ nguồn tái tạo để đáp ứng cam kết của quốc gia với Liên minh Châu Âu. (Theo Radio.CZ)

Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1315 - Xác định và đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 971/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 973/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 598/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 599/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 600/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 601/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 602/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI