Tin tức - Sự kiện
Tập huấn kỹ năng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán
 Tập huấn kỹ năng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán

(kiemtoannn.gov.vn) - Trong 3 ngày 14-16/4 015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán. Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Hoàng Quang Hàm chủ trì khóa tập huấn. Toàn thể công chức, người lao động của Vụ CĐ&KSCLKT tham gia khóa tập huấn.

Nghiên cứu và phát triển
Trung Quốc mời thầu kiểm toán tài sản của một số DNNN

Ngày 17/3, Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản công (SASAC) của Trung Quốc đã tiến hành mở thầu cho việc thực hiện kiểm toán các tài sản đầu tư tại nước ngoài của một số DNNN chủ chốt. Theo đó, các hãng kiểm toán được cấp phép hoạt động trong nước đều có thể dự thầu. Theo SASAC, hiện tài sản của các DNNN đầu tư tại nước ngoài ước tính vào khoảng 4,3 ngàn tỷ Nhân dân tệ (694 tỷ USD) và từ lâu nay đã chịu sự chỉ trích từ dư luận trong nước do thiếu tính minh bạch. Gói thầu của SASAC được chia thành 7 hạng mục, trong đó 3 hạng mục kiểm toán tài sản đầu tư ở nước ngoài và 4 hạng mục kiểm toán tài sản công trong nước. Để đảm bảo tính khách quan, SASAC yêu cầu các hãng kiểm toán tham gia đấu thầu phải không có giao dịch với công ty con ở nước ngoài của các DNNN trong giai đoạn từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2014. Dự kiến, kết quả đấu thầu sẽ được công bố trong tháng 4 này. (Theo Wall Street Journal)

Giới thiệu văn bản mới
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
Quyết định về việc thành lập phòng và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc KTNN chuyên ngành III
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV
Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành
Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiểm toán doanh nghiệp