Tin tức - Sự kiện
Một số điểm mới đáng lưu ý trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước mới ban hành
(kiemtoannn.gov.vn) - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán nhà nước (KTNN) được ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-KTNN ngày 27/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước, trước những đổi mới trong hoạt động thực tiễn của Ngành, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng ban hành đã bộc lộ một số hạn chế như: Chưa quy định bao quát đầy đủ các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; chưa cập nhật hết các nội dung đào tạo theo định hướng phát triển của KTNN về các loại hình kiểm toán như kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin; chưa phân cấp mạnh và rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc có chức năng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành…
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định số 1616/QĐ-KTNN ngày 23/9/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước
Quyết định 1840/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm
Quyết định 40/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu