Tin tức - Sự kiện
Thông báo: Kết quả hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 5/2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 18/5/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Đảng ủy KTNN chủ trì hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo kết quả hội nghị như sau:

Nghiên cứu và phát triển
Canada: Ban hành chính sách quản lý tài sản mới trên cơ sở kiến nghị kiểm toán

Ngày 08/5 vừa qua, Ủy ban Kiểm toán thành phố Winnipeg đã công bố bản Báo cáo kiểm toán nội bộ đối với Dự án Đường bộ trục Tây Waverley, một dự án đường bộ lớn được Quỹ Xây dựng Canada cấp vốn thực hiện. Kết quả kiểm toán cho thấy công tác hoạch định ngân sách của các nhà quản lý dự án thành phố còn nhiều yếu kém và các khoản chi phí bất hợp lý.

Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1800 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
Quyết định về việc thành lập phòng và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc KTNN chuyên ngành III
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV
Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình