Tin tức - Sự kiện
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Đảng năm 2015
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Đảng năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 29/1/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đảng bộ KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Đào Ngọc Dung – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan trung ương đã tới dự Hội nghị.

Nghiên cứu và phát triển
Tiểu bang Colorado (Mỹ): Kiểm toán phát hiện chính quyền lạm chi quỹ thuế

Báo cáo kiểm toán đã trích dẫn nhiều sai phạm của chính quyền Tiểu bang trong việc quản lý các giao dịch mua bán Bảo hiểm y tế trực tuyến. Trước đó, chính quyền Tiểu bang đã đưa ra dự kiến tổng kinh phí xin hỗ trợ thuế Bảo hiểm y tế lên tới 177 triệu USD từ ngân sách Liên bang. Tổng Kiểm toán chỉ trích gay gắt chính quyền Tiểu bang đã quá cẩu thả trong khi thực hiện công tác kế toán, giám sát chi tiêu lỏng lẻo, duyệt chi vượt quá các chi phí dự tính ban đầu và còn nhiều sai sót khác.

Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1315 - Xác định và đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 971/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 973/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 598/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 599/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 600/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 601/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V
Quyết định Sửa đổi Quyết định số 602/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI