Tin tức - Sự kiện
Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh
Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 21/7/2014, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nghiên cứu và phát triển
Cán bộ, Kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 20 năm thành lập ngành
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất.” Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước hơn 60 năm trước cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực hiện lời dạy của Người cùng với ý thức, với cái tâm của người kiểm toán, toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên và người lao động Kiểm toán Nhà nước (KTNN) luôn nêu cao tinh thần thi đua trong lao động và học tập, xây dựng ngành KTNN ngày một phát triển vững mạnh.
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Quyết định sửa đổi Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Tổng Ki
Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ thanh tra
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định về việc Công nhận kết quả thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước năm 2014
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Quyết định ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 – Kiểm soát chất lượng kiểm toán