Tin tức - Sự kiện
Ông Hồ Đức Phớc tái cử chức Tổng Kiểm toán nhà nước
Ông Hồ Đức Phớc tái cử chức Tổng Kiểm toán nhà nước

(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều 22/7/2016, Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp.

Nghiên cứu và phát triển
Công ty TNHH Ernst & Young dẫn đầu về số lượng cuộc kiểm toán các công ty đại chúng
Ngày 23/6 Accounting Today đưa tin xếp hạng trong năm 2015. Theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young đã vượt qua các đối thủ còn lại trong danh sách Big Four về số lượng các cuộc kiểm toán mà đối tượng là các công ty đại chúng.
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước
Quyết định ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp (sửa đổi)
Quyết định ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp
Quyết định ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước
Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
Dự thảo Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước
Dự thảo Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước
Quyết định Ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng