Tin tức - Sự kiện
Trung tâm Tin học tổ chức lớp 'Tìm hiểu và khai thác số liệu từ hệ quản trị CSDL của các doanh nghiệp, ngân hàng'
(kiemtoannn.gov.vn) - Từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2014, tại trụ sở II Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - số 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, Trung tâm Tin học đã tổ chức lớp “Tìm hiểu và khai thác số liệu từ hệ quản trị CSDL của các doanh nghiệp, ngân hàng” cho gần 30 công chức thuộc các đơn vị: Vụ CĐ&KSCLKT, KTNN chuyên ngành Ia, Ib, II, VI, VII và KTNN khu vực I.
Nghiên cứu và phát triển
Dự án Chương trình đào tạo dạy nghề sử dụng vốn ODA của Chính phủ CHLB Đức: Diện mạo mới cho trường nghề
Dự án Chương trình đào tạo dạy nghề sử dụng vốn ODA của Chính phủ CHLB Đức: Diện mạo mới cho trường nghề

Việc sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Dự án đã mang lại cho các trường nghề một lượng trang thiết bị tương đối đầy đủ, hiện đại, chất lượng tốt, đáp ứng xu hướng hiện đại hóa trong đào tạo nghề. Qua khảo sát thực tế tại trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc), phóng viên Báo Kiểm toán đã ghi nhận được những đổi thay tích cực về cơ sở vật chất kỹ thuật, mang lại diện mạo mới cho ngôi trường.

Giới thiệu văn bản mới
Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1200 - Dự thảo văn bản xin ý kiến
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1320 – Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 400 – Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Quyết định sửa đổi Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước