Tin tức - Sự kiện
Đẩy mạnh kiểm toán môi trường góp phần đảm bảo phát triển bền vững
Đẩy mạnh kiểm toán môi trường góp phần đảm bảo phát triển bền vững
(kiemtoannn.gov.vn) - Kiểm toán môi trường đang dần trở thành mục tiêu ưu tiên trong hoạt động kiểm toán của rất nhiều cơ quan kiểm toán tối cao tại các nước, trong đó có Việt Nam. Bên lề của cuộc Hội thảo Kiểm toán môi trường lần thứ 5 và cuộc họp làm việc lần thứ 4 của Nhóm công tác Kiểm toán môi trường ASOSAI do KTNN đăng cai tại Hà Nội từ ngày 15-17/4 vừa qua, Website của Kiểm toán Nhà nước đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên về một số nội dung xung quanh hoạt động kiểm toán môi trường.
Nghiên cứu và phát triển
Ấn Độ: Tác động của Luật công ty 2013 lên ngành kiểm toán
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 31/3 vừa qua, Bộ Doanh nghiệp Ấn Độ đã chính thức công bố Luật Công ty 2013 (thay thế Luật Công ty 1956) có hiệu lực từ ngày 01/4, trong đó lần đầu tiên có các quy định về kiểm toán và kiểm toán viên.
Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 – Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của các Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 – Các nguyên tắc cơ bản của KTNN
Quyết định ban hành Đề cương kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013
Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013
Quyết định ban hành Chương trình khung và Chương trình chi tiết khóa học căn bản về kiểm toán hoạt động