Tin tức - Sự kiện
Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức khóa đào tạo về lĩnh vực kiểm toán công cho công chức, kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước Lào
Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức khóa đào tạo về lĩnh vực kiểm toán công cho công chức, kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước Lào

(kiemtoannn.gov.vn) - Căn cứ Kế hoạch hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam và KTNN Lào năm 2015; thực hiện kết quả hội đàm giữa Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào ngày 04/8/2015, KTNN Việt Nam tổ chức khóa đào tạo về lĩnh vực kiểm toán công cho 15 công chức, kiểm toán viên của KTNN Lào tại Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò từ ngày 11-23/10/2015.

Nghiên cứu và phát triển
Philippines: Sai phạm trong chiến dịch quảng bá du lịch quốc gia
Mới đây, Ủy ban Kiểm toán Philippines (COA) đã phát hiện nhiều sai phạm trong các hợp đồng quảng cáo trị giá 1,2 tỷ Pê-sô được Chính phủ nước này ký kết với các đơn vị nhà thầu tư vấn cho chiến dịch quảng bá du lịch quốc gia mang tên “It’s More Fun in the Philippines” (Trải nghiệm thú vị hơn ở Philippines) - một trong những chiến dịch quảng cáo được đánh giá là thành công nhất ở khu vực châu Á trong thời gian qua, đem lại khởi sắc mới cho sự phát triển của ngành du lịch Philippines.
Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1705 - Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1706 - Đoạn "Vấn đề cần nhấn mạnh" và "Vấn đè khác" trong kiểm toán báo cáo tài chính
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
Quyết định về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1450 - Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán tài chính
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1580 - Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính
PHIM TƯ LIỆU
Để tình em ra khơi
Hành khúc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
Lời nhắn nhủ
Những con số cùng ta suy nghĩ
Nỗi nhớ Kiểm toán viên
Hành khúc Kiểm toán Nhà nước
Những sắc màu con số
Em gái kiểm toán lên vùng cao
Kiểm toán viên và chiến sĩ biên phòng
Xem thêm