Tin tức - Sự kiện
Chiến lược phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro – Thực trạng và giải pháp tổ chức thực hiện
(kiemtoannn.gov.vn) - Ở Việt Nam, sự ra đời và phát triển của cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là một tất yếu khách quan góp phần đảm bảo phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Để khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống các cơ quan kiểm tra, kiểm soát tài chính Nhà nước, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, trong những năm qua Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên mọi phương diện, trong đó đã xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt vào tháng 4 năm 2010. Với mục tiêu xác định giá trị cốt lõi để phát triển KTNN là “Minh bạch - Chất lượng - Hiệu quả và không ngừng gia tăng giá trị”, việc thực hiện Chiến lược sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tính hiệu quả, tính chuyên nghiệp và nâng cao hiệu lực hoạt động của KTNN, phù hợp với xu thế phát triển của các Cơ quan Kiểm toán Tối cao trên thế giới.
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Trung Quốc: 1,25 tỷ USD bị lạm dụng trong chương trình nhà ở xã hội
KTNN Trung Quốc: 1,25 tỷ USD bị lạm dụng trong chương trình nhà ở xã hộiGần 7,83 tỷ Nhân dân tệ (1,25 tỷ USD) thuộc các dự án nhà ở xã hội của Chính phủ Trung Quốc đã bị các địa phương lạm dụng và gian lận, theo một báo cáo công bố ngày 18/7 của KTNN Trung Quốc (CNAO).
Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1320 – Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 400 – Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Quyết định sửa đổi Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định số 1000 /QĐ-KTNN
Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ thanh tra