Tin tức - Sự kiện
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2017
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2017 (kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 2/7/2015, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
Nghiên cứu và phát triển
Chính thức chọn EY là hãng kiểm toán cho Royal Dutch Shell

Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1580 - Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1240 - Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trọng cuộc kiểm toán tài chính
Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước.
Quyết định 828/QĐ-KTNN
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1800 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib