Tin tức - Sự kiện
Đại hội Công đoàn KTNN chuyên ngành III nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đại hội Công đoàn KTNN chuyên ngành III nhiệm kỳ 2018 - 2023(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 22/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành III đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Nghiên cứu và phát triển
Canada: Yếu kém trong tuyển dụng, đào tạo nhân sự y tế tại Nunavut
Văn phòng Tổng Kiểm toán Canada (OAG) vừa qua đã công bố bản Báo cáo kiểm toán tình hình chăm sóc sức khỏe của vùng lãnh thổ Nunavut (miền Bắc Canada), trong đó chỉ trích những yếu kém và thiếu sót về đào tạo và tuyển dụng nhân sự y tế. Ngoài những phát hiện mang tính chỉ trích, OAG cũng đưa ra 17 khuyến nghị để cải thiện hiệu quả hệ thống chăm sóc y tế trên toàn lãnh thổ Nunavut.
Giới thiệu văn bản mới
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia.
Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg ngày 15/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.
Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 15/09/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/09/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.