Tin tức - Sự kiện
Kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2015: Cần có những phản ứng chính sách thích hợp
Kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2015: Cần có những phản ứng  chính sách thích hợp

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 31/8, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) đã phát đi công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015.  Bản Báo cáo lần này đặc biệt khuyến nghị: cùng với việc theo dõi sức khỏe của kinh tế thế giới cần theo dõi hàng ngày diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa thế giới. Mặt khác, các cơ quan hoạch định chính sách cần xây dựng sẵn các kịch bản ứng phó để tránh thụ động.

Nghiên cứu và phát triển
Khởi động Dự án Nghiên cứu ASOSAI thứ 11

Ngày 12/8, Ban Thư ký Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã thông báo về việc chính thức khởi động Dự án Nghiên cứu ASOSAI thứ 11 tới Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Malaysia và Pakistan - 2 SAI chủ tịch nhóm nghiên cứu “Các phương pháp phát triển kế hoạch kiểm toán dựa trên rủi ro” và “Kiểm toán các thoả thuận hợp tác công - tư”. Tính đến tháng 8/2015, nhóm nghiên cứu trên có tổng cộng 13 SAI tham gia, trong đó có Việt Nam. (Theo ASOSAI)

Giới thiệu văn bản mới
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1580 - Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1240 - Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trọng cuộc kiểm toán tài chính
Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước.
Quyết định 828/QĐ-KTNN
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1800 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành